Separera – för de små behoven.

Separera är en serie toaletter som gör precis som de heter: de separerar urin och fast innehåll (fekalier) direkt vid toalettbesöket. Toaletten kräver minimalt utrymme och installationskraven är få vilket gör Separera idealiskt för bland annat fritidshus utan avlopp och där utrymmet är begränsat.

Separera Mini är en helt ny modell som finns i två versioner: en modell som leder ut urinen med slang, och en modell där en urinbehållare är placerad invändigt i toaletten. Det gör denna modell idealisk för till exempel kolonistugor, gäststugor, villavagnar, båtar eller där man behöver en extra toalett med enkel installation.

Urinen tas om hand enligt anvisning och det fasta avfallet samlas i en miljöpåse som efterkomposteras på plats i behållaren. I normala fall så klarar man sig med de två innerbehållare som medföljer toaletten.

Ventilationsdragning sker i normalfallet rakt bakåt och ut genom yttervägg, men vid behov så kan man komplettera med en ventilationssats och gå upp genom tak.
Samtliga BioLet/MullToa-modeller har mjukstängande sits.


Insynsskydd som öppnar och stänger sig beroende på om man sitter eller står.