Miljö

BioLet/MullToa 65 ai var den första biologiska toaletten i kompaktmodell som blev godkänd för Miljömärket Svanen. Detta godkännande var grundat på att BioLet/Mulltoa 65 ai uppfyllde alla de testkriterier som fastställts av Nordisk Miljömärkning på uppdrag av Konsumentverket, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket.

Miljömärknings-dokument

3052 0005 3.0 Swedish Ecology AB Certifikat Sverige - pdf
3052 0005 3.0 Swedish Ecology AB ENG NAG Sweden - pdf
Miljömärkning avloppsfria toaletter - pdf
Miljömärkning av BioLet/Mulltoa 60 - pdf
Ecolabel testing BioLet/MullToa 60 English version - pdf
Ecolabelling of Closed Toilet Systems - pdf


Vad Svanenmärkt innebar

Vad innebar det att en toalett var Svanen godkänd?
Svanengodkännandet var inte bara ett miljögodkännande utan även en kvalitetssäkring. Då testen var så pass omfattande hade många andra toalettsystem på marknaden ingen möjlighet att klara kriterierna. Testen genomfördes hos en oberoende och utsedd testanläggning. Det som framförallt kontrollerades var:

• Material - Man kontrollerade täthet, mekaniska och elektriska komponenter, ventilation samt lukt.

• Funktion - Man tillsatte avfall (urin och fekalier) i en mängd motsvarande fyra personer vid permanent bruk. Per dygn blir det 5 liter urin, 1 liter fekalier och 100 gram toalettpapper. Detta gjorde man under en längre period för att sedan undersöka slutprodukten. Man hade normer för vad som fick finnas kvar i form av bakterier och vad som skulle finnas kvar av närsalter.

• Slutprodukten - Kontrollerades avseende termotoleranta koliforma bakterier, pH, Kjeldahl kväve, lukt och konsistens.

• Krav på anvisningar - Man installerade och skötte toaletten efter våra medföljande anvisningar.