Separera – för de små behoven.

Vad innebär det att man separerar toalettavfallet? Att toaletten är utformad så att man redan vid toalettbesöket skiljer (separerar) det fasta avfallet från vätskan (urinen). Detta innebär att den har två behållare, den ena för urin och den andra för det fasta avfallet.
Omhändertagandet av detta skall ske enligt din kommuns anvisningar. Kontakta kommunen innan du installerar toaletten för att undvika framtida problem.