BioLet/Mulltoa a

Är inte behovet av teknik och kapacitet så stor, är en mer traditionell BioLet/MullToa ett bra alternativ.

I BioLet/Mulltoa komposteras avfall och papper direkt, med hjälp av en sinnrik metod som bryter ned 90-95 procent av avfallet. Samtliga modeller har denna effektiva kompostering (nedbrytning).

I BioLet/MullToa 15a och 25a anpassas värmen enkelt i relation till användandet. BioLet/MullToa 15a och 25a passar bra för det lite mindre fritidshushållet. Självklart är toaletterna snygga och fräscha med heltäckande insynsskydd, för att öka enkelhet och komfort.