Installationspaket Tak

Till BioLet/MullToa och Separera (alternativ B) behöver man komplettera med ett ventilationspaket som innehåller:

4 st ventilationsrör - längd 1,1m, diam 55mm
1 st ytterrör med reduceringsmuff - längd 1,0m, diam 110mm
2 st isolering
1 st takstos
1 st näthuv

Extra tillbehör: 30 och 45 graders rörböjar, isolering, raka rör och startmull.