Kompost

MullToa Kompost 400

För latrinkompostering och kallkompostering av köksavfall. Till fritidshus med 4 personer som används högst några månader per år räcker det oftast med en behållare, som då används för efterkompostering under resten av året. För längre bruk eller större belastning krävs två behållare som används växelvis. Reglerna kan variera från kommun till kommun. Rådfråga din kommun.

Volym:
400 liter.
Höjd:
95 cm.
Diameter:
90 cm.