Frågor & svar om EcoLet.

KAPACITET.

1. Hur ofta behöver jag tömma askskålen?

Svar: Vid kontinuerligt användande rekommenderar vi att man normalt tömma askskålan 1 gång i veckan. Anledningen är att en tätare tömningsintervall kommer ge en effektivare förbränning och bättre funktion.

2. Vad gör jag av askan?

Svar: När tömningen sker så kan askan antingen tömmas i din kompost alternativt. slängas i dina hushållssopor.

3. Hur kan det bli så små mängder?

Svar: Det är detta som är det fina… I och med att vätskan och avfallet förbränner under pågående drift, blir volymminskningen mycket stor. Det man tömmer är endast ett par procent av ursprungsvolymen.

INSTALLATION.

1. Vad är viktigast vid installationen?

Svar: Det viktigaste är att följa de enkla anvisningarna noga, eftersom installationen påverkar funktionen. Säkerställ att det finns tillräckligt med tilluft in i utrymmet.

2. Kan jag ha dusch i samma utrymme?

Svar: Det går utmärk men tänk på att en frånluftsfläkt kan skapa luktproblem och bör därför undvikas.

3. Ska ventilationsröret gå genom tak eller ut genom vägg?

Svar: Så länge man följer installationsanvisningen så fungerar båda alternativen lika bra.

4. Kan man installera själv?

Svar: Ja, det kan man. Du ska ha ett jordat eluttag, och övrig installation klarar man själv. Tänk på att följa installationsanvisningarna, punkt för punkt.

SKÖTSEL.

1. Behövs något speciellt toalettpapper?

Svar: Nej, använd det toalettpapper du trivs med.

2. Tål toaletten att stå kallt?

Svar: Ja, det går utmärkt att använda toaletten även i ett kallt utrymme.

ÖVRIGT VIKTIGT.

Måste man ha tillstånd för att installera en Ecolet?

Svar: All installation av toalettlösningar kräver att man kontaktar Miljö & Hälsoskydd i aktuell kommun. Detta gäller även installation av Ecolet.

KAPACITET.

1. Touchknapp
2. Avluftningsanslutning Ø110 mm
4. Förbränningskammare
5. Isolering
6. Frontlucka
7. Förbränningslock
8. Öppna/stäng lock
9. Skal/obrännbart material
10. Toalettring
11. Toalettlock
12. Askskål